Вие сте тук

Нова актуализация на програмния продукт „Трудови договори”

Нова актуализация на програмния продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда.

Актуализираният програмният продукт „Трудови договори” можете да видите в сайта на НАП, в рубриката Програмни продукти.

Актуализации във версия на ПП Трудови договори за 2014 г.

Версия 1.17 на ПП Трудови договори

1. Актуализация, свързана с наименованията на длъжностите от НКПД – в полето Длъжностно наименование се допускат само символи на кирилица и символите тире “-“, точка “.” и символ (шпация) “ “.

Версия 1.16 на ПП Трудови договори

1. При въвеждане на уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, в основанията на трудовите договори е добавено ново основание: 16 – Трудов договор по чл.233б, ал.1 от КТ.  Проверката на файлове създадени с друг софтуер е синхронизирана съгласно това изменение.

Версия 1.15 на ПП Трудови договори

1. Проверката на файлове създадени с друг софтуер е синхронизирана съгласно спецификацията на НАП. (при проверка на презиме,фамилия,длъжност и икон.дейност се проверява съдържанието им да бъде на кирилица, тире,точка и интервал ).

Версия 1.14 на ПП Трудови договори

1. Актуализирана е номенклатурата НКПД – премахнати и добавени професии.


Източник: НАП