Вие сте тук

Нова е-услуга на НАП за онлайн подаване на искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми

Притежателите на ПИК или квалифициран електронен подпис вече имат достъп до новата електронна услуга на НАП, предоставяща възможност за онлайн подаване на искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. 

Нова е-услуга на НАП за онлайн подаване на искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми

Още една електронна услуга е добавена в Е-портала на приходната агенция. Новото попълнение »Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми« е в група „Плащане и изчисляване“ и позволява на потребителите за да попълнят необходимите данни във формуляра, да прилагат документи към него и да го подадат онлайн.  

За да се възползват от новата функционалност, лицата трябав да притежават персонален идентификационен код на НАП или квалифициран електронен подпис. От възможността за заявят по електронен път желанието си за прихващане или възстановяване на надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други могат да се възползват както юридически, така и физически лица. Потребителят избира вида на сумите, които може да бъдат прихванати или възстановени - ДДС, корпоративен и други данъци по ЗКПО, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски за ДОО,НЗОК и ДЗПО, принудително събрани публични вземания. 

Срокът за обработка на подаденото онлайн искане е 30 дни.

От НАП предоставят и инструкция как трябва да се процедира в случай, когато искането ще бъде подавано от упълномощено лице. В този случай следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“. 


» Експертна счетоводна помощ за коректно изпълнение на Вашите данъчни и осигурителни задължения ще намерите ТУК «