Вие сте тук

Нова е-услуга от НАП за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск

Декларирането на данни за превози на стоки с висок фискален риск ще може да се извършва онлайн чрез нова е-услуга на НАП от 1 юни 2021 г.

* Актуализирано на 03.06.2021 г.

Нова е-услуга от НАП за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск

От НАП информират за предстоящото стартиране на нова е-услуга, кято ще предоставя възможност с квалифициран електронен подпис да се декларират данни за превози на стоки с висок фискален риск и да се прави справка за осъществения контрол върху превоза на рисковите стоки от органите по приходите. В прессъобщението си от институцията уточняват:

Новата услуга позволява попълване и подаване на данни за превоз на рискови стоки; генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП); корекция на подадени данни; подаване на уведомление за неполучена стока; подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП. В електронната форма на услугата потребителят има две активни опции за избор. Единият е, когато превозът започва от територията на друга държава–членка на ЕС и завършва на територията на страната, а другият - превозът започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка на ЕС.

Допълнителна опция е секцията "Адреси", позволяваща редактиране на данни, които след запис се вписват автоматично в полетата за адресите за получаване/разтоварване или изпращане/натоварване на стоките.

Важно допълнително уточнение е, че при ползването на новата е-услуга за декларирането на данни за превози на стоки с висок фискален риск, уникалният номер на превоз (УНП), който се генерира и предоставя от системата на НАП, е с валидност 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на превозното средство следва да предостави и УНП, поясняват от институцията.

От приходната агенция припомнят, че нормативният документ, които регламентира реда за доброволното деклариране на данни за превози на рискови стоки, е Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.

Източник: НАП