Вие сте тук

Нова версия 14.04 на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6 е достъпна в сайта на НАП

НАП публикува нова версия 14.04 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 и справките по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ.

Нова версия 14.04 на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6

Приходната агенция публикува актуализирана версия на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6 и инструкции за потребителите, които ще я инсталират и използват. Версия 14.04 съдържа промени във връзка със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

Според ръководството за инсталация е желателно да се ползва само последната версия на Inst_D1_6_v1404.exe за Windows 8.1 или 10 и операционната система да е обновена с най-новите подобрения от Интернет страницата на Microsoft. Допълнително изискване за успешно инсталиране на програмата е системата да е настроена за работа с кирилица.

Инсталационният файл за Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.,  инструкция за инсталация и ръководство за потребителя могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу.

Източник: НАП