Вие сте тук

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация

Актуализиран е клиентският софтуер за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация, информират от НАП.

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация

* Актуализирано на 04.08.2022 г.


Обновяване № 3 за 2022 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. Тази актуализация е непосредствено последваща предходната версия 11.02  и отстранява технически грешки при конфигуриране на софтуера.

Същинската промяна в клиентския софтуер е направена във връзка с приетите изменения в ЗДДС и ППЗДДС, въвеждащи нулева ставка на ДДС за доставките, вноса и ВОП на „хляб“ и „брашно“ в Дневника за покупки, Дневника за продажби, в сила от 09.07.2022 г. до 01.07.2023 г., както и промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г. относно предоставени компенсации при доставки на горива чрез крайните разпространители, в сила от 09.07.2022 г. Добавени са нови кодове за поле „Вид документ“ и поле „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.

От НАП препоръчват в случай на работа с предходна версия на програмния продукт да се направи обновяване като се инсталира новата версия 11.03Т1. 

Инсталационният файл и ръководство на потребителя за използване на продукта са достъпни в рубриката Програмни продукти в сайта на приходната агенция, както и като прикачени файлове по-долу.

Източник: НАП