Вие сте тук

Нова версия на софтуера за Трудови договори е в сила от 01.03.2021 г.

От началото на месец март НАП публикува няколко поредни актуализации на клиентския софтуер за Трудови договори, в сила от 01.03.2021 г.

Нова версия на софтуера за Трудови договори е в сила от 01.03.2021 г.
3

Няколко обновявания на клиентския софтуер за Трудови договори, които са в сила от 01 март 2021 г., са публикувани в сайта на Приходната агенция в рамките на 10 дни. На 12 март е добавена и четвърта актуализация, в която е отстранена грешка от предходната версия при проверка на файл за смяна на работодател по чл.123 от КТ. На 16 март е направена нова актуализация 2.15. Шеста версия 2.16 на софтуера е обявена на 22.03.2021 г.

Обобщено:

⇒ От НАП представиха новата версия 2.11, включваща променен формат на текстовия файл за НАП (в сила от 01.03.2021) и съответните изменения във функционалностите на продукта, на 26 февруари.

⇒ Няколко дни по-късно е публикувана версия 2.12, в която при попълване в поле 8 „Основание на договора“ на код 10, 11, 12 и 18  не се изисква попълване на поле 12 „Срок на договора“.

⇒ На 5 март от приходната агенция обявиха следваща актуализация, като новото във вариант 2.13 е, че при попълване в поле 8 „Основание на договора“ на код 17  не се изисква попълване на поле 12 „Срок на договора“.

⇒ На 12 март е добавена версия 2.14, в която е отстранена грешка във версия 2.13 при проверка на файл за смяна на работодател по чл.123 от КТ. 

⇒ На 16 март е публикувана нова актуализация. Отстранена е техническа грешка във версия 2.14, свързана с поле 14 „Код ЕКАТТЕ“, при въвеждане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ с код заличаване на допълнително споразумение с избор в поле 8 „Основание на договора“ на код 17 или код 18.

⇒ На 22.03.2021 г. е направена нова актуализация на софтеура. Във вариант 2.16 е направена промяна в проверките при задължителен/незадължителен код ЕКАТТЕ в поле 14 и код 17 или код 18 в поле 8 „Основание на договора“.

Инсталационният файл за актуализирания софтуер 2.16 може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу.

Източник: НАП

* публикацията е актуализирана на 23.03.3021 г.