Вие сте тук

Нова версия за 2022 г. на off-line модула МИО и ново поле в декларацията за вътресюзен износ

Актуализирана версия за 2022 г. на off-line модула МИО и указанието за ползването на продукта е достъпна в сайта на НАП. Добавено е и ново поле в декларацията за вътресюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“.

Нова версия за 2022 г. на off-line модула МИО и ново поле в декларацията за вътресюзен износ
5

Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 9.0.0 за 2022 г. и актуализирани на 28 януари указания за инсталирането му са достъпти в интернет страницата на приходната агенция в рубриката "Интрастат", секция Софтуер и ръководства за ползване. 

Според инструкциите,изискванията за нова инсталация са:

  • Операционна система: Windows или Linux/Unix
  • Java Runtime Environment 1.7.0 или по-нова (32 или 64 битова) версия
  • Най-малко 82 MB свободно дисково пространство за инсталиране

Забележка: Това пространство не включва необходимото дисково пространство за запазване на декларациите/транзакциите.

За Linux/Unix приложението е предоставено като компресиран файл за потребители на Unix/Linux, който трябва да бъде разархивиран в една директория, след което да бъде стартиран файлът iomclient.jar. За Windows е предоставен инсталационен пакет (достъпен за изтегляне заедно с ръководството за използването му и в прикачените файлове по-долу) с версия на българси и на английски език. 

От НАП предупреждават, че Интрастат операторите, които използват off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да деинсталират версията за 2021 г. и да инсталират продукта за 2022 г. Препоръката на приходната агенция е обновяването да се извърши от системен администратор.

Другата важна новост, касаеща Интрастат операторите, е добавянето на поле „VIN номер на партньора“ в декларацията за вътресъюзен износ

Новото поле „VIN номер на партньора“  е „ ДДС идентификационния номер“ на партньора/клиента по фактурата, поясняват от НАП. Друго важно уточнение е, че в случаите, когато държавата – членка, в която е регистриран по ЗДДС клиентът по фактурата, е различна от тази, в която стоките физически пристигат, в полето „държава на пристигане“ се посочва държавата, в която стоките физически са транспортирани.

Полето „VIN номер на партньора“ не се попълва при дистанционни продажби, избира се код за вид на сделката „1.2“. Попълването на това поле не е задължителни и когато се извършват продажби към физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС в държава – членка на ЕС.

В съобщението за новото поле в декларацията за вътресъюзен износ от приходната агенция информират и за:

Действия при следните съобщения за грешка:

  1. „Некоректно попълнен VIN на партньора. Моля, попълнете коректен VIN номер или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт  с дирекция „Интрастат“ 
  2. „Ако вида на сделката е 1.2 Дистанционни продажби полето VIN номер на партньора следва да е празно! Моля, проверете коректно ли сте попълнили полето Вид на сделката!“
  3. „Попълненият VIN номер е български! В случай, че декларирания ID e коректно попълнен, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
  4. „ Непопълнено поле VIN на партньора. Моля, попълнете полето VIN номер, или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“

При допусната грешка следва да бъде подадена нова коригирана декларация. 

Валидността на VIN номера може да бъде проверена на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html

Източник: НАП