Вие сте тук

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за облагане на доходите на физическите лица

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за облагане на доходите на физическите лица

В интернет страницата на приходната агенция са публикувани новите годишни декларации за 2016 г. за облагане на доходите на физическите лица. От НАП напомнят, че декларациите могат да се подадат по електронен път и без електронен подпис. Необходим е персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес. 

Физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация ако подадат формулярите по електронен път до 31 март 2016 г. и нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Друго условие за получаване на отстъпката е внасянето на целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.

В прикачените файлове ще намерите всички нови образци на годишни данъчни декларации за физическите лица. 

Лицата, които желаят да ползват при подаване на годишните си данъчни декларации данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, могат да намерят образците, които трябва да подадат тук.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: