Вие сте тук

Нови кодове на стоки в ИС "Интрастат" от 1 декември

Нови кодове на стоки в ИС "Интрастат" от 1 декември

Нови кодове на стоки, за които се валидират данни при приемане на Интрастат декларации, се добавят в настоящия списък от 1 декември 2016 г.

От приходната агенция информират за поредното обновяване на допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат. От началото на следващия месец в обхвата на стоките, за които се извършва валидация на данните на база определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка, се включват и кодовете от глави 70, 71, 73, 76, 82, 85 от Комбинираната номенклатура. 

От линковете по-долу могат да бъдат изтеглени обновените към дата 25.11.2016 г. списък на допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат"  и документът, предоставящ допълнителна информация и насоки за действие при получено съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количество по допълнителна мярка при подаване на Интрастат декларация (файловете са публикувани в сайта на НАП - рубрика За бизнеса » Интрастат » Номенклатура).