Вие сте тук

Нови образци на документи са публикувани в сайта на НАП

Нови образци на документи са публикувани в сайта на НАП

В интернет страницата на Националната агенция за приходите са публикувани нови образци за няколко документа във връзка със ЗДДФЛ и ЗКПО.

В рубриката Данъци/Документи за изтегляне, както и в прикачените файлове по-долу могат да бъдат намерени новите:

  • Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (образец на документ)
  • Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
  • Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
  • Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
  • Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
  • Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
  • Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения.

Източник: НАП