Вие сте тук

Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство след 15 юли 2018 г.

Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство след 15 юли 2018 г.

След 15 юли НОИ ще приема само нови образци документи за изплащане на болнични и майчинство, информират от осигурителния институт. 

Промените в документацията са наложени от влизащите в сила от 1.07.2018 г. изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по отношение на отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. Съгласно новите разпоредби от 1 юли правото на отпуск и обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е за период от 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, обобщават от НОИ. Когато отпускът е прекъснат или не е ползван, осиновителите ще получават 50% от полагащото се обезщетение след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване до изтичане на 365 дни или навършване на 5-годишна възраст.

Актуализирани формуляри за заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване ще бъдат публикувани в интернет страницата на институцията, в рубриката За потребителя ➤ Формуляри ➤ Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство.

След средата на настоящия месец приемането на старите образци на цитираните по-горе документи, отансящи се за периоди преди 1 юли 2018 г., ще бъде преустановено. След актуализация на софтуера в периода 16-18.07.2018 г. (удостоверения в рамките на тези три дни няма да се приемат) ще могат да се използват само новите варианти. Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО са публикувани в рубриката Е-услуги ➤ За разработчици на софтуер ➤ Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

*Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 07.2018 г.

*Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 07.2018 г. с обозначени промени.

*Описание на съответствието при подаване на корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения

*Приложение № 1 – XML схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО, в сила от 07.2018 г. 

Проверка на предварително подготвен файл с данни без КЕП може да бъде направена ТУК.


Източник: НОИ