Вие сте тук

Нови образци за годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод

Нови образци за годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод

Публикувани са новите годишни данъчни декларации с баркод по чл. 92 от ЗКПО  за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2014 г.

В рубриката Документи - данъци в интернет страницата на НАП потребителите могат да намерят и указанията за ползване на декларациите с баркод. 

Декларациите с баркод се подават както обикновените декларации на хартия, като основните разлики са:

  • Електронните форми с баркод са разработени така, че да предлагат улеснено попълване чрез проверка за някои грешки, автоматично пресмятане и попълване на стойности, динамично добавяне и скриване на редове от таблици и приложения към декларацията;
  • Всички данни се превръщат в двумерен баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП. За баркода е използван QR Code формат, който има квадратна форма. Кодирането на информацията в баркодовете се извършва непосредствено преди изпълнение на командата за разпечатване на декларацията.

Електронната форма на Декларацията за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2014 г. по чл.92 от ЗКПО с двумерен баркод се изтегля от интернет страницата на НАП и се попълва офлайн. Можете да намерите файла и прикачен по-долу заедно с указанията за попълването му, както и обр. 1010а - за лицата, които не са извършвали дейност през 2014 г..


Източник: НАП