Вие сте тук

Нови версии на конвертора за преобразуване на Excel файл в xml и на софтуера за декларации № 1, № 3 и № 6

НАП публикува обновени версии на конвертора за преобразуване на MS Excel файл в xml файл с редове за Интрастат декларация и на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ.

Нови версии на конвертора за преобразуване на Excel файл в xml и на софтуера за декларации №1, №3 и №6

От приходната агенция информират за два обновени на 04.02.2022 г. софтуерни продукта - конверторът за преобразуване на MS Excel файл в xml файл и клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6.

В обновения вариант на конвертора е добавена колоната за VIN номер на партньора за Интрастат декларация. Инсталационният файл е достъпен в Интрастат»Софтуер и ръководства за ползване, както и като прикачен файл в настоящата публикация.

Актуализираната версия 14.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 и справките по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ, инструкция за инсталация и ръководство за потребителя са публикувани в рубриката Програмни продукти. Новото тук е добавянето на възможност за изтриване на профил на осигурител. Програмният продукт и документите към него могат да бъдат изтеглени по-долу.

Източник: НАП