Вие сте тук

Обновен е програмният продукт на НАП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

Обновен е програмният продукт на НАП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

В интернет страницата на НАП е публикувано второто за 2017 г. обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

Във версия 6.02 е добавен нов код 95 в поле „Вид на документа“ в Дневник за продажбите във връзка с документирането на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС. При предишната актуализация беше добавена възможност за генериране на файлове за 2017 г. 

От НАП съветват работещите с предходната версия да направят обновяване като инсталират новата версия 6.02. В рубриката  За бизнеса » Програмни продукти » ДДС документи е публикувано и Ръководство на потребителя за използване на продукта. Инсталационният файл и ръководството могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:


Източник: НАП