Вие сте тук

Обновена е версията на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС

Обновена е версията на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС

От приходната агенция информират своите клиенти, че в рубриката Програмни продукти от днес е достъпна  обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2016 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Актуализацията е направена съгласно промените в Правилника за прилагане на ЗДДС.

От НАП съветват в случай, че работите с предходна версия на програмния продукт, да инсталирате новата версия 5.01, в която:

  • Добавена е възможност за генериране на файлове за 2016 г.
  • Отразени са промени в дневник за продажбите и справка-декларация за ДДС, съгласно изменения в ППЗДДС за данъчни периоди след януари 2016 г.
    - наименованието на колона 12 от дневник за продажбите “Начислен ДДС за доставки по к. 11” се заменя с “Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи”;
    - наименованието на колона 16 от дневник за продажбите “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди”;
    - наименованието на клетка 23 от справка-декларацията за ДДС се изменя на “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди****”.
  • Отстранени са технически грешки при визуализация на данните.

Инсталационният файл и ръководството за потребителя за използване на продукта могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:


Източник: НАП