Вие сте тук

Обновена е версията на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6 - 07.04.2014 г.

Обновена е версията на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6

От НАП ни информират, че в рубрика Програмни продукти е публикувана обновена версия на Програмен продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.


Източник: НАП