Вие сте тук

Обновена е версията на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6

Обновена е версията на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6

В сайта на НАП е публикувана обновената версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларации обр.№1, обр.№3 и обр.№6. Актуализираната версия може да бъде видяна в рубрика "Програмни продукти".

Освен актуализирания програмен продукт са публикувани и указанията за инсталация и обновяване, в които са посочени какви са направените промени във всяка от версиите.

Продуктът реализира следните функции:

 • Запис и редактиране на данни за много осигурители.
 • Въвеждане на данни от осигурители с 9, 10 и 13 цифрен БУЛСТАТ. 
 • Въвеждане на данни от осигурители с ЕГН или ЛНЧ.
 • Въвеждане на данни от осигурителни каси.
 • Запис и редактиране на Декларация Образец 1, 3 и 6.
 • Експортиране на файлове за въведени декларации Образец 1, 3 и 6.
 • Експорт на данните във файл с възможност за избор на период. Отговарящ на изискванията на НАП.
 • Генериране на придружителни писма при експорт на данните за всеки осигурител.
 • Проверка за непозволени символи във всяко поле при въвеждане от клавиатурата.
 • Работа с различни осигурители или осигурителна каса.
 • Избор на директория за експорт на файл.
 • Справки за въведените декларации с възможност за редактиране и изтриване на декларация.
 • Импорт на данни от досовските програми на НАП на образец 1 и 3.
 • Проверка на файлове с декларации образец 1 и 3.
 • Генериране на файлове с плащания от ОК.

Източник: http://www.nap.bg