Вие сте тук

Обновяване № 3 за 2021 г. на софтуера за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6 и справките по чл. 73, ал.1 и 6 от ЗДДФЛ

Публикувана е обновена версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ. Това е третата актуализация за 2021 г.

Нова версия на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 от 3 август 2021 г.
4

От НАП информират за Обновяване № 3 за 2021 г. на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6 и справките по чл. 73, ал.1 и  6 от ЗДДФЛ. В новата версия на програмния продукт са отстранени грешки от предишната. От приходната агенция съветват потребителите на софтуера да използват последната актуализирана версия 13.04.

Инсталационният файл, заедно с инструкции за използването му, може да бъде открит в рубриката "Програмни продукти" в интернет страницата на НАП, както и в прикачените файлове по-долу.

Източник: НАП