Вие сте тук

Определени са праговете за деклариране по система Интрастат за 2021 г.

Интрастат 2021 г.
3

Заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. е публикувана в интернет страницата на приходната агенция. 

Границата и за двата потока - "Изпращания" и "Пристигания", ще бъде по-ниска от настоящата. За 2021 г. са регламентирани:

 • Праг за поток "Изпращания" - 270 000 лв.
 • Праг за поток "Пристигания" - 430 000 лв.

Прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност остава без промяна - 390 лева.

Праговете за статистическа стойност по системата "Интрастат" за следващата година също са значително понижени и ще бъдат както следва:

 • За поток "Изпращания" - 14 700 000 лв.
 • За поток "Пристигания" - 7 300 000 лв.

В заповедта на управителя на НСИ са определени и данните, които ще бъдат вписвани в Интрастат декларациите за 2021 г. (в списъка няма промяна в сравнение с този за 2020 г.): 

 1. Код на стоката
 2. Държава-членка партньор: изпращания - държава-членка на получаване; пристигания - държава-членка на изпращане
 3. Държава на произход (при пристигания)
 4. Вид на сделката
 5. Условия на доставка
 6. Вид транспорт
 7. Националност на транспортното средство
 8. Регион на: произход (при изпращания); потребление (при пристигания)
 9. Нето тегло - килограми
 10. Количество по допълнителна мярка
 11. Стойност
 12. Статистическа стойност

Заповедта е публикувана в рубриката За бизнеса » Интрастат » Нормативна уредба.

Източник: НАП