Вие сте тук

Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.

Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.

Приходната агенция публикува заповедта на председателя на НСИ от 8 октомври, с която се определят праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г. 

Според нарежданията за поток "Изпращания" е определен праг за деклариране по системата Интрастат от 260 000 лева (с 40 000 лв. по-висок от миналогодишния), а за поток "Пристигания" -  460 000 лв. (за 2015 г. прагът е 370 000 лева). 

Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2016 г. са както следва - 12 300 000 лева за поток "Изпращания" и 6 000 000 лева за поток "Пристигания".

Прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност за следващата година ще бъде 390 лева

В Интрастат декларацията през 2016 г. отново ще трябва да бъдат вписвани данните за:

 • Код на стоката
 • Държава-членка партньор
  а) изпращания - държава-членка на получаване
  б) пристигания - държава-членка на изпращане
 • Държава на произход (при пристигания)
 • Вид на сделката
 • Условия на доставка
 • Вид транспорт
 • Националност на транспортното средство
 • Регион на:
  а) произход (при изпращания)
  б) потребление (при пристигания) 
 • Нето тегло - килограми
 • Количество по допълнителна мярка
 • Стойност
 • Статистическа стойност

Заповед № РД 05-733/08.10.2015 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г. може да бъде изтеглена от прикачения по-долу файл.