Вие сте тук

Още две заявления ще могат да се подават онлайн с персоналния код на НАП

Още две заявления ще могат да се подават онлайн с персоналния код на НАП

С ПИК от днес, 11 юли, самоосигуряващите се лица ще могат да подават по електронен път две нови заявления.

От приходната агенция ни информират, че към списъка с електронни услуги, достъпни с перснален идентификационене код, са добавени опциите за заявяване онлайн на приоритетно плащане на осигурителни вноски и приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Според данни на Агенцията с ПИК от началото на 2016 г. до сега са направени 6,5 млн. справки, като най-често са проверявани задължения и осигурителен доход. Статистиката за подадените декларации до края на юни с персоналния код на НАП отчита 283 000 декларации, от които 83 000 са годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица. От НАП припомнят, че при подаване на годишните си декларации за облагане на доходите с персонален код, гражданите ползват облекчение от 5% от данъка за довнасяне. Направените плащания чрез системата за Е-Услуги с ПИК според данните на приходната агенция са 750 000. 

Данъчните уточняват, че с ПИК могат да бъдат подадени също така осигурителни декларации образец 1, 6, 5 и 7, справка за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ), както и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. Допълнително улеснение е и възможността със същия персонален код да се използват електронни услуги на други администрации. С ПИК на НАП може да се осъществи достъп до редица е-услуги на НОИ, да се проверяват задълженията за местни данъци и такси, както и да се плащат местни данъци и такси на някои общини, напомнят от приходната агенция. Издаването на кода е безплатно и се извършва в офиса на НАП по постоянен адрес.


Източник: НАП