Вие сте тук

Отговори и указания на министъра на финансите за приложението на чл. 36а от ЗДДС

Отговори и указания на министъра на финансите за приложението на чл. 36а от ЗДДС

Отговори и указания на министъра на финансите за третиране на ДДС при внос на стоки, отнасящи се до приложението на чл. 36а от ЗДДС.


Източник: НАП