Вие сте тук

По-високи прагове за деклариране по системата "Интрастат" за 2018 г.

По-високи прагове за деклариране по системата "Интрастат" за 2018 г.

Приходната агенция публикува заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г. 

През следващата година с 20 000 лева се увеличават праговете и за двата потока и за 2018 г. са съответно 260 000 лв. за поток "Изпращания" и 430 000 лв. за поток "Пристигания"

По-високи са и праговете за статистическа стойност по системата "Интрастат"

 • за поток "Изпращания" - 12 800 000 лв (за 2017г. прагът е 11 700 000 лв.);
 • за поток "Пристигания" - 6 300 000 лв (за 2017г. прагът е 5 600 000 лв.).

Без промяна се запазва прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност - 390 лева.

Данните, които ще бъдат вписвани в Интрастат декларациите за 2018 г. съгласно заповедта на управителя на НСИ, са: 

 • Код на стоката
 • Държава-членка партньор: изпращания - държава-членка на получаване; пристигания - държава-членка на изпращане
 • Държава на произход (при пристигания)
 • Вид на сделката
 • Условия на доставка
 • Вид транспорт
 • Националност на транспортното средство
 • Регион на: произход (при изпращания); потребление (при пристигания)
 • Нето тегло - килограми
 • Количество по допълнителна мярка
 • Стойност
 • Статистическа стойност

Заповедта за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2018 г. е публикувана в интернет страницата на НАП - За бизнеса » Интрастат » Нормативна уредба. Текстът може да бъде изтеглен и от линка по-долу:


Източник: НАП