Вие сте тук

Повече електронни услуги на НАП ще са достъпни с персонален код

Повече електронни услуги на НАП ще са достъпни с персонален код

От началото на месец март клиентите на Националната агенция за приходите вече получават заявения персонален идентификационен код в запечатан плик и имат възможност да променят своя ПИК многократно след регистрация за ползване на е-услуги на НАП.

От приходната агенция обясняват, че новият ПИК трябва да отговаря на изискването да съдържа между 8 и 12 символа, последните четири от които задължително са цифри. 

Друга промяна от началото на този месец е задължителното еднократно въвеждане на валиден имейл адрес и потвърждаване чрез него на достъпа до е-услуги с ПИК. Увеличава се и броят на услугите, които могат да се ползват с ПИК, съобщават още от НАП. Освен декларацията за облагане на доходите, осигурителните декларации 1 и 6, с ПИК вече може да се подава и справката за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ). В близките седмици чрез персонален код ще може да се подаде и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. 

От НАП напомнят още, че всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път с ПИК, ще има възможност да ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне. За да е възможно това обаче към този момент клиентът не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Другото условие е да внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. От приходната агенция съветват всеки клиент, който подава декларацията с ПИК, за да ползва отстъпката, преди това да провери онлайн за неплатени стари задължения.

Персонален идентификационен код може да бъде получен в офиса на НАП по постоянен адрес, като издаването му е безплатно и безсрочно. Според данните на приходната агенция до момента са издадени  220 000 персонални кода на физически лица. Най-често с ПИК са проверявани задължения. От началото на годината до сега тази услуга е ползвана 2 325 000 пъти. На следващо място по популярност е справката за извършени плащания, като тази услуга е ползвана 1 222 000 пъти.

От Националната агенция за приходите напомнят, че освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: