Вие сте тук

Предварително попълнени декларации за физическите лица са достъпни от 16 март 2021 г.

От 16 март в интернет страницата на НАП са достъпни предварително попълнени годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица през 2020 г.

Предварително попълнени декларации за физическите лица са достъпни от 16 март 2021 г.
5

Спазвайки обещания срок, от НАП предоставят на физическите лица, които трябва да декларират доходите си за 2020 г., предварително попълнена данъчна декларация. Услугата е достъпна от днес, 16 март 2021 г., в портала за електронни услуги на приходната агенция и за използването ѝ е необходим персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис.

Информацията, която вече е заложена в попълнените декларации, включва данни за получени доходи от:

  • трудови правоотношения, 
  • граждански договори и хонорари,
  • доходи от наем, при отдаване на имот на юридически лица,
  • доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“,
  • данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране,
  • получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет
  • и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца. 

От НАП съветват гражданите (над 90% от задължените лица по данни на Агенцията от миналата година), които ще се възползват от опцията за подаване на предварително попълнена годишна данъчна декларация, да проверят внимателно въведената информация и при необходимост да я коригират.

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2020 г., приключва на 5 май, припомнят от приходната агенция и уточняват, че при електронно подаване на декларацията до 31 март, липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесен целия размер на дължимия данъка в същия срок, може да бъде използвана отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне.

Източник: НАП


» Експертни СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ «