Вие сте тук

Публикувани са новите образци на данъчните декларации за доходите на физическите лица за 2020 г.

Публикувани са новите образци на данъчните декларации за доходите на физическите лица за 2020 г.
5

Новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. са публикувани  в интернет страницата на приходната агенция. 

Формулярите за деклариране на доходите на физическите лица съгласно нормативните разпоредби се подават в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, като грешки в декларираните данни могат да се коригират с нова декларация еднократно до 30 септември. 

Тъй като в периода от 1 до 10 януари 2021 г. НАП ще се извършва дейности по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г., стартът на данъчната кампания ще е на 11.01.2021 г. Декларациите ще могат да се подават от тази дата по електронен път или на хартиен носител в офисите на НАП.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: