Вие сте тук

Публикувани са предварително попълнените декларации за доходите на физически лица

Предварително попълнените декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за облагане на доходите на физически лица вече са публикувани в Портала за е-услуги на НАП. 

Предварително попълнени декларации за облагане на доходите на физически лица
5

За поредна година от приходната агенция предлагат улеснение на физическите лица, които ще декларират доходите си за 2021 г., като предоставят предварително попълнена данъчна декларация, достъпна с ПИК или квалифициран електронен подпис в портала за е-услуги на НАП. Предварително въведената информация за получени доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от ДФ „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от онлайн продажби и информация за продажба на МПС, собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения трябва да бъде проверена внимателно и да бъде допълнена или коригирана при нужда. 

Срокът, в който физическите лица трябва да декларират доходите си от предходната година, изтича на 3-ти май. Отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне могат да получат лицата, които са изпратили към НАП декларацията си по електронен път и са довнесли цялата дължима сума до 31 март 2022 г. Допълнително условие, което трябва да бъде изпълнено, е липсата на непогасени публични задължения.

До края на юни пък физическите лица, осъществяващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, трябва да подадат годишните си данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Образци за ГДД за данъчна кампания 2022 могат да бъдат изтеглени и ТУК.

Източник: НАП


» Eкипът от експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение. Научете повече ТУК «