Вие сте тук

Ръководство за употреба на електронните услуги на информационна система "Контрол"

Ръководство за употреба на електронните услуги на информационна система "Контрол"

В сайта на НАП, в рубрика Оперативни програми/Проект 1 е публикувано Ръководство за употреба на електронните услуги на информационна система "Контрол".

Електронните услуги на ИС „Контрол” са достъпни спрямо общите правила за достъп и работа с електронните услуги, описани в страницата на Агенцията. Системата предоставя следните електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис, които могат да бъдат използвани от клиентите на НАП:

  • Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства.
  • Подаване на документи от задълженото лице в рамките на контролни производства.
  • Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо задължените лица.
  • Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от задължените лица в рамките на контролни производства.

Пълният текст на Ръководството можете да изтеглите и от линка: http://www.nap.bg/news?id=1853


Източник: www.nap.bg