Вие сте тук

Ще подаваме данъчни декларации онлайн без електронен подпис от 15 януари

Ще подаваме данъчни декларации онлайн без електронен подпис от 15 януари

Ще можем да подаваме данъчните си декларации онлайн и без електронен подпис след 15 януари, когато вече ще бъде активна новата услуга на НАП.

Годишната декларация за облагането на доходите на физическите лица вече ще се подава по електронен път и без електронен подпис, като за целта желаещите да се възползват от тази възможност трябва да имат персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес. 

Персоналният идентификационен код служи и за проверка на осигурителния статус ( дни в осигуряване, дневно работно време в часове, отработени часове общо, наличие на положен извънреден труд в часове, осигурителен доход в лв., начислен месечен облагаем доход), за получаване на информация за пенсионния фонд за втора пенсия и натрупаните суми по партидата, както и за проследяване какъв трудов договор е декларирал пред НАП работодателят. Чрез ПИК клиентите на Агенцията за приходите могат да поискат и издаването на документ, като например удостоверение за липса на задължения, да проверят какви са задълженията им към бюджета, както и какви плащания са направили. 

Вход в портала на НАП за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК): Е-УСЛУГИ С ПИК


Източник: НАП