Вие сте тук

Становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2022 г. е публикувано в сайта на НАП

Становище по прилагането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.  е публикувано в интернет страницата на НАП, в рубриката "Законодателство", категория  "Осигуряване - Становища, указания, наръчници".

Становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2022 г.

В становище, публикувано в интернет страницата на приходната агенция, са обобщени разпоредбите на обнародваните в Държавен вестник, бр.18/04.03.2022 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Документът включва в няколко точки информация относно минималния осигурителен доход с оглед различния размер в два периода - преди и след 1 април 2022 г., както и реда за прилагането му при непълно работно време или непълен месец или при осигуряване на работници и служители в две или повече икономически дейности.

Посочени са и основни моменти в Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Освен становището по прилагане на ЗБДОО и ЗБНЗОК, НАП публикува и Таблица за размера и разпределението за 2022 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.  Двата документа могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу.

Източник: НАП


» Експертна счетоводна помощ във връзка с обработка на заплати и администриране на трудово-правните отношения във Вашата компания ще намерите ТУК «