Вие сте тук

Старт на данъчна кампания 2022 г. на 10 януари

Данъчна кампания 2022 г. стартира на 10 януари с подаване на ГДД за доходите на физическите лица по електронен път, в пощенските станции или в офис на НАП. 

Старт на данъчна кампания 2022 г. на 10 януари

От 10 януари физическите лица могат да декларират доходите си за 2021 г. с подаване на годишна данъчна декларация по един от регламентираните начини - онлайн, по пощата или на място в офис на НАП. Срокът за подаване на ГДД изтича на 3 май, първия работен ден след 30 април, а срокът, в който може да бъде използвана 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март.

За да се ползват данъчни облекчения, към момента на подаване на данъчната декларация за доходите си от 2021 г. лицата не трябва да имат неплатени публични задължения.

Ако не е заявено желанието да се ползва данъчно облекчение за деца или деца с увреждания чрез работодател и то ще бъде декларирано с ГДД, полезна информация и актуализирани формуляри ще откриете тук: Утвърдени са новите декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 г.

Очаква се в началото на март НАП да предостави в портала си за електронни услуги предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. За да се възползват от тази опция, потребителите трябва да разполагат с ПИК или електронен подпис.

От приходната агенция напомнят, че лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни (срокът, в който и фирмите са задължени да декларират корпоративен данък , данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби).

Актуалните формуляри на ГДД както за деклариране на доходите на физическите лица, така и за корпоративните задължения, са достъпни тук: НАП публикува образци на новите годишни данъчни декларации за Кампания 2022