Вие сте тук

Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми

Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми

В страницата на НАП, в рубрика Становища, указания, наръчници е публикувано актуализирано указание на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми за финансовата рамка 2007-2013 г. 


Източник: НАП