Вие сте тук

Утвърдени са новите декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 г.

Обновените образци на декларациите за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година са публикувани в интернет страницата на НАП.

Нови декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 г.

Утвърдените от финансовото министерство нови образци на декларациите по чл.22 в, ал.8 и чл.22 г, ал.7 от ЗДДФЛ, с които се заявява правото за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания, вече са достъпни в сайта на НАП, в рубриката "Формуляри". Документите предстои да бъдат обнародвани в ДВ. 

Всеки от формулярите съдържа и подробни указания, описващи условията и реда за ползване на облекченията.

Размер на данъчното облекчение за деца за 2021 г.

Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със:

  • 4500 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 9000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
  • 13 500 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи

Размер на данъчното облекчение за деца с увреждания за 2021 г.

Данъчното облекчение се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Ползва се до размера на сумата от годишните данъчни основи.

В YouTube канала на НАП е достъпна едночасова дискусия по темата за данъчните облекчения за деца и деца с убреждания за 2021 г.

Новите образци на декларациите могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу.

Източник: НАП