Вие сте тук

Уведомленията по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове ще могат да се подават онлайн с КЕП

Уведомленията по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове ще могат да се подават онлайн с КЕП

Новата електронна услуга на НАП, достъпна с квалифициран електронен подпис и "пълен" достъп до е-услугите на Агенцията, е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, вложители в данъчни складове или упълномощени от тях лица, които трябва да подадат уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове.

От приходната агенция уточняват, че електронната услуга „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)“ дава възможност на задължените лица да уведомят НАП предварително за предстоящо прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, на ново  лице вложител, като спазят изисквания в закона тридневен срок. Чрез е-услугата ще може да бъде изпратено веднага и уведомление в случай, че след подаване на информацията за прехвърляне на собствеността върху акцизната стока, тя не бъде прехвърлена на новото лице вложител.

Три са основните елементи на новата електронна услуга, обясняват от НАП:

  • Подаване на уведомление за предстоящо прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен склад;
  • Подаване на уведомление за неосъществено прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен  склад;
  • Справочна част за преглед на подадените уведомления.

От приходната агенция информират още, че във връзка с прецизиране на достъпа до е-услуги, предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис, са обновени следните бланки (формулярите могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу):

Важно е да се отбележи, че след стартиране на новата услуга и заявяването ѝ за ползване отпада изискването на вложителите да подават към Агенцията данните във връзка с разпоредбата по чл. 47а от ЗАДС на имейл адрес infocenter@nra.bg.


Източник: НАП