Вие сте тук

В края на данъчната кампания НАП издава по 1000 ПИК на ден

В края на данъчната кампания НАП издава по 1000 ПИК на ден

От приходната агенция отбелязват солиден ръст в подаването на искания за издаване на персонален идентификационен код. В последните дни на данъчната кампания в офисите на Агенцията са издавани по 1000 ПИК на ден, отчитат от НАП. 

С получения персонален идентификационен код гражданите могат да подават онлайн данъчните си декларации за облагане на доходитеПИК, който може да бъде получен от НАП в офиса по постоянен адрес на физическото лице, е безплатен и безсрочен. От приходната агенция напомнят, че освен данъчната декларация за облагане на доходите, с персонален код гражданите могат да подават по интернет и много други документи – осигурителни декларации образец 1 и 6, справка за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ), както и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. С ПИК могат да бъдат проверявани още какви са наличните задължения към бюджета, какви плащания са направени, какъв е осигурителният доход на съответното лице, да се получи информация за членство в пенсионен фонд, направените вноски и др.

От НАП напомнят, че остават само 3 работни дни до изтичането на срока за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г. – 30 април 2015 г. До момента са получени над 350 000 подоходни формуляра, като всеки трети от тях е изпратен по електронен път с ПИК или електронен подпис.

Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

От Националната агенция за приходите припомнят още, че заедно със срока за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича срокът, в който трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“, обясняват от НАП.


Източник: НАП