Вие сте тук

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза второто тримесечие на 2022 г.

Напомняне за изтичащия на 31 юли краен срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, изплатили доходи на физически лица извън трудов договор, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2022 г., е публикувано в интернет страницата на НАП.

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза второто тримесечие на 2022 г.

Първият ден на август е крайният срок, в който задължените да удържат данък на физическите лица платци на доходи извън тези по трудови взаимоотношения трябва да подадат в НАП по електронен път декларация за дължимия налог за второто тримесечие на 2022 г. 

Друго важно напомняне, което клиентите на приходната агенция ще открият в напомнящото прессъобщение, е това за изискването към физическите лица, които са получили доходи от наем или от друга стопанска дейност, изплатени през второто тримесечие, също да обявяват до 1 август дължимите от тях авансови данъци.  

Декларациите за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), също се подават до края на юли според нормативните разпоредби. Тъй като 31 юли 2022 г. е неработен ден, задължените лица получават още един ден на разположение до изтичане на крайни срок, който се премества в първия работен ден, 1 август.

От приходната агенция припомнят и че най-бързият и лесен начин за погасяване на данъчните задължения е чрез използване на виртуален ПОС в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код  или квалифициран електронен подпис. 

Полезна информация за сроковете в данъчно-осигурителния календар за месеца ще откриете ТУК.

Източник: НАП