Вие сте тук

Възстановяването на здравноосигурителните права ще е значително по-скъпо след 1 януари 2016 г.

Възстановяването на здравноосигурителните права ще е значително по-скъпо след 1 януари 2016 г.

С влизането на сила от началото на 2016 г. на измененията в Закона за здравното осигуряване, публикувани в брой 48 на ДВ от дата 27.6.2015 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както в момента – за три години.

За това напомнят от НАП и допълват, че промяната важи за лицата, които сами правят вноските си за здраве и са загубили правата си, тъй като не са платили повече от три здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса, уточняват от приходната агенция. 

Всеки, който желае да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери за кои периоди има липсващи здравноосигурителни вноски, може да го направи чрез електронната услуга на НАП. Справката е със свободен достъп, а информацията се получава с въвеждане на ЕГН, ЛНЧ/Сл.номер или БУЛСТАТ. Услугата Здравноосигурителен калкулатор пък дава възможност на гражданите автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега.

Данъчните напомнят също, че когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава осигуреното лице от осигурителни права.

Повече информация за здравните вноски на осигуряващи и самоосигуряващи се лица може да бъде намерена тук.


Източник: НАП