Вие сте тук

За невнесен в срок корпоративен данък може да бъдат запорирани сметките на над 8000 фирми

За невнесен в срок корпоративен данък може да бъдат запорирани сметките на над 8000 фирми

Декларираният, но невнесен в срок до края на март корпоративен данък на стойност близо 10 млн.лв. може да стане причина НАП да запорира банковите сметки на над 8000 фирми. За това предупреждават от приходната агенция. 

С блокирани сметки ще се окажат закъснелите данъкоплатци, ако до седмица не изплатят дълга си или не представят обезпечние. Преди да бъдат наложени съответните санкции обаче, служителите на данъчната администрация ще информират по телефона представител на фирмата - длъжник относно възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.

От НАП напомнят, че по изключение законово допустимо е и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в Агенцията, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета.

Задачата да декларират и внесат данъците си за доходите през 2014 г. стои и пред повече от 200 000 физически лица. От НАП отчитат, че до момента са получени над 300 000 подоходни формуляра, като всеки трети от тях е изпратен по електронен път. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. От Агенцията за приходите поясняват, че при превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“. 


Източник: НАП