Вие сте тук

Заеми над 10 000 лв. трябва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация на физическите лица

Заеми над 10 000 лв. трябва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация на физическите лица

Парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени, трябва да бъдат декларирани от физическите лица с попълването на годишната данъчна декларация за 2015 г..

Напомнянето на НАП за това задължение е публикувано днес в интернет страницата на приходната агенция. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от институцията.

Трябва да бъдат посочени и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Другото важно напомняне е, че физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива. В годишната данъчна декларация за доходите, която се подава тази година в срок до 3 май, се отбелязват предоставените парични заеми  през 2015 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години, също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Декларирането става с попълване на отделно приложение – Приложение № 11 (може да бъде изтеглено заедно с формуляр за годишна данъчна декларация от интернет сайта на НАП - рубрика "Документи - данъци", както и ТУК).


Източник: НАП