НАП публикува разяснения по прилагането на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

НАП публикува разяснения по прилагането на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

В становище 20-00-8/10.01.2020г. НАП разяснява разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. 

Тълкуването на нормативната уредба е във връзка с множесто отпарвени към приходната агенция въпроси по прилагането на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС. и разглежда нормата в частта ѝ, определяща кога следва да се приеме, че една еднородна дейност се извършва последователно в определен търговски обект, с оглед възникване на задължение за регистрация. 

Пълният текст на документа е достъпен в интернет сраницата на НАП, както и тук:

Становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. 

Измененията в текста на ЗДДС са част от пакета промени в данъчното законодателство за 2020 г. и влизат в сила от 1 януари.


Източник: НАП