Вие сте тук

Кое наложи обявяване на епидемия и пандемия от коронавирус?

Кое наложи обявяване на епидемия и пандемия от коронавирус?

Не съм привърженик на световните конспирации. За мен глобализацията е неминуемо следствие на свят, отворен към обмяна на идеи, бизнеси, студенти. 

На база на опита ми на лице, работило собствен бизнес 30 години, съм убеден, че основните задачи на правителствата следва да са:

- Минимална намеса в икономиката;

- Създаване на усещане за почтеност, чрез публичност и дебат за изразходваните бюджетни приходи и разходи. Участие на гражданите във взимането на решения.;

- Създаване на органи и пазарни механизми за превенция и премахване на корупцията;

- Създаване на спокойствие, предвидимост и сигурност в населението.

Убеден съм, че всяка намеса на държавата, създаваща регулации и ограничения, е основание за престъпност и корупция и в крайна сметка води до намаляване на жизнения стандарт и благосъстоянието. 

Ето примери за държавно регулирани дейности и бизнеси, които силно изкривяват пазара и са източник на корупция:

1. Банки и финансови институции, застраховане, пенсионни фондове;

2. Енергетика;

3. Сметосъбиране и сметоизвозване;

4. Производство на алкохол и тютюневи изделия, Хазарт;

5. Здравеопазване и образование.

Характерно за изброените дейности е обстоятелството, че държавни служители вземат решения за започване, разрешаване, подпомагане или съществуване на подлежащата на регулиране дейност. В тях бизнесът работи в пряка симбиоза с държавата. Изключително трудно е държавата да създаде механизъм за независимост и контрол над тези дейности.

През последните години огромни световни капитали се пренасочиха към нововъзникващи дейности, изискващи регулация и субсидиране.

На първо място като основен световен проблем се представи борбата с климатичните промени или глобалното затопляне. Бюджетите на световните икономически сили заделиха огромни средства за дейности, които са с неясен ефект върху природата. Много съмнителни частни средства се пренасочиха в областта, за да работят заедно с държавните потоци. 

Следващ отрасъл, в който се пренасочват и влагат милиарди е фармацията. Характерно и за нея е, че тя работи в тясно взаимодействие и регулиране от държавните структури. Със застаряване на населението се увеличава и броят на хронично болните лица, които не могат сами да си позволят изключително високите цени на необходимите им за живота лекарства и се налага помощ от държавата. След политиците, фармацията има пряк интерес от създаване на тревожност и страх в населението от болести и пандемии. До момента пренасочени и усвоени от фармацевтични компании са стотици милиарди само за създаване на ваксина срещу новия корона вирус. Организацията, създала ваксина срещу корона вирус, ще бъде позлатена, не само веднага, а за десетилетия напред. Това се гарантира със законодателни мерки за задължително ваксиниране. 

Ето някои от свързаните с горните съждения въпроси, които си задавам във връзка с пандемията:

1. Има ли координирано общо решение на правителствата на държавите от ЕС за организирано насаждане на страх и тревожност сред населението, чрез медии и ПР агенции? 

Основания за задаване на въпроса: 

- Позицията на българското правителство в началото беше за успокояване и омаловажаване на опасенията у хората. За няколко дни, тази позиция се промени коренно, без да има промяна в постъпващата външна информация, относно вируса;

- Опозицията в Австрия публикува частично разсекретена стенограма от правителствено заседание, в което министър-председателя убеждава медийните агенции да използват всякакви методи за насаждане на страх и паника сред населението, чрез използване на определени думи и информация;

- Проправителствените медии, на първо място всички, които са собственост на Делян Пеевски, бяха най-гласовитите в насаждането на тревога и страх. Те наблягаха особено много на изграждане на блестящ ореол на ген. Мутафчийски като спасител на нацията.;

- Оказа се, че в България не се записват или стенографират заседанията на Националния оперативен щаб.

2. Каква е причината СЗО да издаде специално указание, в което да се изисква, без да се извършва аутопсия, всички починали, които са заразени с коронавирус, да са с посочено основание за смъртта COVID-19?

Основания за задаване на въпроса: 

- От лекар-патоанатом беше съобщено, че при аутопсия на починал, има определени медицински критерии, при които се установява основната причина за смъртта. Остава основателното съмнение, че при огромната част от починалите, причината за смърт не е заразата от коронавирус и това е основанието да се изисква избягване на аутопсии;

- За България беше съобщено, че само първите трима починали са с извършена аутопсия.

3. Защо НЗОК, на база на указание на СЗО задължава болниците да вписват лица по клинича на пътека за COVID-19, независимо от клиничните признаци, т.е. и здрави лица? Има ли болни или починали лица, със симптоми, близки до тези на COVID-19, които чрез техни близки да са убеждавани да бъдат записани като болни от COVID-19?

Основания за задаване на въпроса: 

- Това е масов слух сред населението, потвърден от близки на болни, свидетелстващи по медии със своите имена. Във видеоканалите има заснети клипове с лекари, възмутени от измамата.;

- Социални мрежи и видеоканали са с много сигнали от близки на болни и починали, както и от медици за подобно фалшиво отчитане на заболяване или смърт. Като основание се посочват увеличените средства от държавата по съответната клинична пътека за лечение на COVID-19.

4. По какви критерии беше изграден Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19?

Основания за задаване на въпроса: Логично е органът, за който се предвижда да има основните консултантски и ограничителни функции да е съставен от специалисти: епидемиолози, вирусолози, микробиолози, статистици. 

5. Поръчано ли е от някое правителство изготвянето на отчет за средствата, изразходвани за мерки срещу COVID-19, действителния брой на починалите от COVID-19, починалите от други заболявания, поради липса на лечение в същия период, нарасналия брой на депресивни състояние, домашно насилие, самоубийства. Има ли изготвени прогнози за очакваното увеличение на различните болестни състояние в дългосрочен аспект, вследствие на предизвиканата световната икономическа криза?

Основания за задаване на въпроса: Единственият неофициален доклад, изготвен от висш държавен служител, е от ръководителя за кризисните ситуации в Министерството на вътрешните работи на Германия. Докладът е изключително професионално и педантично изготвен, но почти засекретен. Служителят е отстранен от работа. 

Когато говори разумът, той говори тихо и убедително. Когато ръководещ на човешките действия е паниката, тя крещи, плаши, изисква незабавна реакция и привлича внимание. Това се случи у нас и по света, паниката надделя, правителствата се подведоха по паниката. Ще признае ли някое правителство своята грешка – налагане на епидемиологични мерки без причина? САЩ и Белгия вече обявиха, че при следващи пандемии икономиката няма да бъде спирана.