Вие сте тук

Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г. - ЕКСПЕРТ МЕДИЯ ООД

Задължение за публикуване на Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г.

Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г. - ЕКСПЕРТ МЕДИЯ ООД

Във вразка със задължението за публикуване и осигуряване на безплатен достъп данните от Отчета за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г. на ЕКСПЕРТ МЕДИЯ ООД, като прикачен файл е достъпен документът, съдържащ ОПР и Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.