автоматизирани системи за отчетност

Лицензираните собственици на данъчни складове подават информация и в НАП

Съгласно новите текстове в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 февруари 2016 г. лицензираните собственици на данъчни складове ще трябва да осигурят самостоятелно и за своя сметка...