Българската аутсорсинг асоциация

Ръст от 60 % за последните 4 години в приходите от аутсорсинг в България

При откриването на кръгла маса "Развитие на България като аутсорсинг дестинация - партньорство между публичния и частния сектор" заместник министър-председателят по икономическото развитие...