банкови преводи

По-ниски такси за всички презгранични плащания в евро в ЕС педлага Европейската комисия

Предложението на ЕК от 28 март 2018 г. да бъдат намалени таксите, които платежните институции удържат при презгранични трансакции в евро от страни членки на Съюза, но не и на еврозоната, е...