бизнес софтуер

Какви типове ERP системи се предлагат на българския пазар

ERP e абревиатура за Enterprise Resource Planning или ERP системите са предназначени най-общо казано за планиране на ресурсите на предприятието.  Това включва проследяване и управление...