БНБ

БНБ: От 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към ЕНМ

От 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към Единния надзорен механизъм (считано от 1 октомври 2020 г. кредитните...

Нова банкнота от 5 лева в обращение oт 4 ceптeмвpи 2020 г.

Последната от навата серия банкноти с номинал 5 лева ще бъде пусната в обращение oт 4 ceптeмвpи 2020 г. кaтo зaкoннo плaтeжнo cpeдcтвo. Както и при останалите, дизайнът и основните елементи...

Нова банкнота от 10 лв. в обращение от 12 юни 2020 г.

БНБ пуска в обращение нова серия 10-левови банкноти от 12 юни 2020 г. Новите банкноти, както и при предходните три серии с по-висок номинал, са с допълнителни защитни елементи и без...

Нова банкнота с номинална стойност 20 лева ще е в обращение от 20 март 2020 г.

Нова серия банкноти с номинал 20 лв. ще бъде в обращение от 20 март 2020 г., анонсират от БНБ.  Без съществена промяна се запазват общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата...

Нова банкнота с номинал 50 лева в обращение от 1 ноември 2019 г.

От 1 ноември в обращение ще е втората банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 50 лева и емисия 2019 г. след като в края на декевмри 2018 г. БНБ емитира нова 100-...

Нова серия банкноти от 100 лв. в обращение от 28 декември 2018 г.

Нова серия банкноти с допълнителна защита срещу фалшифициране е в обращение от днес, 28 декември 2018 г. БНБ емитира нова 100-левова банкнота, която ще се използва като разплащателно...

Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.

Най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ банките трябваше да започнат да прилагат безплатно или срещу приемливи такси...

Наредбата на БНБ за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в ДВ

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в брой 81 на Държавен вестник. Нормативният акт регламентира реда за подаване и получаване на...

Законът дава определение за основните параметри в дейността на БНБ като централна банка на Република България. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн...

БНБ има нов управител

На извънредното си заседание днес депутатите избраха със 130 гласа "за" предложеният от ГЕРБ и Реформаторски блок Димитър Радев за управител на Българската народна банка. От участвалите в...

ТБ „Виктория” ЕАД възобновява своята дейност от днес

От 12 декември Търговска банка "Виктория" зопжчво да обслужва без ограничения вложителите в банката и да извършва всички дейности съгласно лиценза си за банкова дейност.  Задължителните...

Европейската централна банка с препоръки към проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

На 9 декември ЕЦБ представи своето становище относно проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. В него са отправени и редица забележки във връзка с нарушаване на...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Дата на постъпване: 19.11.2014 г. Вносители: МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ...

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките ще бъде синхронизиран с европейското законодателство

На пресконференция в МС министърът на финансите Румен Порожанов представи информация относно официално позицията страната във връзка с уведомително писмо на Европейската комисия от 26...

Спад в преките инвестиции в страната за януари – юни 2014 г.

По предварителни данни, публикувани в сайта на БНБ, преките инвестиции в страната за първата половина на 2014 г. са намалели със 145.7 млн. евро или 22.9% в сравнение със същия период на...

Едно „негарантирано“ изключение

Най-модерната тема напоследък са проблемите около КТБ. БНБ като експертна, уважавана и авторитетна институция си промени мнението за месец половин дузина пъти, което беше коментирано. И не...

БНБ стартира разговори за членството на страната в единния банков надзорен механизъм на ЕС

БНБ стартира разговори за включването на България в единния европейски банков надзор. В официално прессъобщение, публикувано в сайта на Българска народна банка на 15.07.2014 г. се посочва:...

БНБ: Преките инвестиции в страната за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро

По предварителни данни mреките инвестиции в страната за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро (0.7% от БВП), при 456.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2013 г., като са по...

Лицензът на Корпоративна търговска банка ще бъде отнет, дъщерното дружество Креди Агрикол - България се одържавява

В изявление на Управителния съвет на БНБ Иван Искров представи резултатите от докладите на одиторите за проверката на Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол - България. На 25 юни в...

Общо 1,092 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции у нас за 2013 г.

Предварителните данни на Българската народна банка за месец април 2014 г. сочат, че преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 106,6 млн. евро, а тези за месец април 2013 г....

Корпоративна търговска банка е под специален надзор на БНБ за три месеца

Иван Искров: Не трябва да се притесняват вложителите в банката. Прекратени са операциите на банката и това може да създаде трудности на бизнеса, но банката не е фалирала. Бързото изтегляне...