борба с данъчните измами

ЕП: Данъчната конкуренция трябва да бъде справедлива и прозрачна

Борбата с данъчните измами трябва да бъде основен приоритет на ЕС. Това е официалната позиция, публикувана в интернет страницата на Европейския парламент, по въпросите на данъчното облагане...