брутна месечна работна заплата

Наетите лица по трудово правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на...