данъчна основа

Начин на отчитане маржа за регистрация по ЗДДС за организатор на еднодневни екскурзии

Фирма организира еднодневни екскурзии в страната. Единствените разходи са за транспорт. Как фирмата да отчита маржа за регистриране по ЗДДС? Експерт на Портал Счетоводство дава следния...